Spelers

 • Respecteer zowel je mede- als tegenspelers
 • Respecteer de toeschouwers en concentreer je ten allen tijden op de wedstrijd.
 • Reageer nooit naar de toeschouwers.
 • Respecteer de scheidsrechter en zijn beslissingen. Weet dat ook zij zich kunnen vergissen en dat dit zowel in je voor- als nadeel kan zijn. Reageer nooit naar de scheidsrechter.
 • Respecteer de mensen die je de kans bieden om te kunnen basketten. In het bijzonder de trainer, de bestuursleden en de vrijwilligers binnen de club.
 • Zorg dat je de spelregels goed kent, als iets onduidelijk is, spreek je best je coach aan.
 • De coach en enkel de coach staat in voor de tactische inbreng in de wedstrijd.
 • De coach beslist wie, wanneer en waar speelt in functie van de wedstrijd. Afhankelijk van de leeftijdsgroep zal er gerichter gecoacht worden.
 • Gedraag je op een correcte manier inzake houding, taalgebruik en stiptheid.
 • Racisme wordt niet getolereerd.
 • Verbale en fysieke agressie zijn onaanvaardbaar ongeacht of dit gericht is aan medespelers, tegenstanders, officials of derden.
 • Ga nooit in de clinch met een scheidsrechter. Indien je niet akkoord bent met een beslissing laat dan je coach het woord voeren. De kosten van een eventuele uitsluiting zullen op de speler verhaald worden en er kan door de club een bijkomende educatieve sanctie opgelegd worden.
 • Draag zorg voor het materiaal van de club.
 • Wees eerlijk over kwetsuren en ziekte. Op die manier kan de coach rekening met je houden.

Ouders

Tegenover de speler(s):

 • Het is aan uw kind om basket te spelen en het is aan u om het daarin te (onder)steunen.
 • Dwing uw kinderen niet om te basketten, laat hen een sport doen die ze graag doen, echter leer hen ook door te zetten wanneer het even wat minder gaat.
 • Waardeer de inzet en de inspanningen van uw kind meer dan de pure prestatie en de winst of het verlies van de wedstrijd.
 • Benader uw kind steeds op een positieve manier, ook na een mindere prestatie. Wees constructief in uw commentaar. Kinderen zijn immers niet gebaat bij verwijten.
 • Moedig uw kinderen aan om de regels te respecteren.
 • Wees waakzaam bij uw kind voor tekenen van overbelasting.
 • Stimuleer uw kind om de coach in vertrouwen te nemen.

Tegenover derden:

 • Heb ten alle tijden respect voor de beslissingen van de wedstrijdleiding.
 • Heb respect voor de mensen die uw kind de kans bieden om zich in een kwaliteitsvolle omgeving te ontwikkelen. In het bijzonder de trainer, de bestuursleden en de vrijwilligers binnen de club. Zij doen er immers alles aan om uw kind optimale kansen te bieden.
 • Supporter voor Okido en niet tegen het andere team.
 • Grijp nooit naar verbaal of fysiek geweld.
 • Besef goed dat tijdens de activiteiten de coach de leiding en de volle autoriteit over uw kind heeft. Het is uit den boze dat ouders hun eigen instructies gaan roepen naar hun kind, laat staan kritiek gaan geven op de coach.
 • Denk eraan dat basketbal in teamverband wordt gespeeld. De ontwikkeling van uw kind verloopt immers parallel aan de ontwikkeling van het team. Wees ervan bewust dat uw kind niet het enige kind is in het team en behoedt u voor een ‘mijn kind-schoon kind’-mentaliteit.
 • Racisme wordt niet getolereerd.
 • Het is op geen enkele manier toegelaten om het imago van de club, en haar leden te beschadigen. Dit ongeacht het spelers, coaches, bestuurders of sponsors betreft. De club zal de nodige maatregelen nemen wanneer dit toch gebeurt.
 • Wanneer u vaststelt dat om het even welke van deze regels wordt geschonden door één van de andere ouders dat u zelf op gepaste wijze mag en moet reageren. Het is ook aangewezen om de club hiervan op de hoogte te stellen.

Fairplay

Wees sportief en positief ingesteld:

 • Tijdens een wedstrijd wordt er nooit met de coach gediscussieerd, een goed constructief gesprek achteraf daarentegen is aangewezen.
 • Het is op geen enkele manier toegelaten om het imago van de club, en haar leden te beschadigen. Dit ongeacht het spelers, coaches, bestuurders of sponsors betreft.
 • Verwittig je coach minstens één dag op voorhand tenzij het niet anders kan. Systematisch afwezig zijn op training zal resulteren in systematisch minder spelen.
 • Uitzonderingen om niet aanwezig te zijn:
  – studeren tijdens de examen periodes
  – verplichte schoolactiviteiten (schoolwerk eerst).
  – familiale aangelegenheden (trouw, communie, sterfgeval).
  – andere in overleg met de coach.

Tuchtregeling

 • Zowel de club als de basketbalbond hebben een aantal regels waaraan hun leden zich dienen te houden. Als club wensen wij een positieve uitstraling van onze spelers, supporters en sympathisanten. M.a.w. zowel op (spelers) als naast (supporters, sympathisanten) het terrein. Daarom vinden wij een correcte houding. zoals beschreven in deze “ethische code”, onontbeerlijk. Bij het niet naleven van deze code zal de club op gepaste wijze reageren. De betrokkenen zullen worden ingelicht en waar mogelijk betrokken bij de oplossing.
 • Wanneer de club wordt beboet vanwege onwenselijk gedrag van haar leden of supporters tegenover derden, zal de club deze kosten op hen verhalen.